Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “šifrování”

VPN – Protecting Your Communication and Salvation for the European Internet?

In connection with the adoption of the new European legislation known as Article 13/17, which introduces new regulations for Internet content providers, more talks about VPN have become a tool that will allow the Internet to continue to be used without restriction in Europe How can it help not only in finding content on the Internet and how it can help protect your private or corporate communications?

Message encryption – demo

Plain (email) Client to Server (Facebook Messenger, Gmail) End to end (Signal, Threema, Wire) You Hello there! Send Key: Transfer to server (internet): Hacker Server: AdminPolice Transfer to receiver (internet):…

Přestalo být šifrování emailů pomocí PGP/GPG bezpečné?

Tl;dr? Nepřestalo!

V úterý, 15. 5. 2018 byl na webu https://efail.de zveřejněn podrobný popis zranitelností v implementacích PGP/GPG v rozšířeních emailových klientů. Jedná se o zneužití způsobu, jakým daná rozšíření pracují se zprávami. To je důležitá zpráva. Způsob šifrování jako takový prolomen nebyl, tudíž lze i nadále považovat PGP/GPG za bezpečné!