Killswitch pro Linux

Občas se může hodit možnost rychle vypnout počítač. Zde jsou dva příklady, jak to udělat.

Klávesová zkratka

 1. V textovém editoru vytvoříme skript, který zavolá okamžité vypnutí počítače. Pro otestování prozatím zakomentujeme příkaz pro vypnutí a vložíme kód pro zapsání textu do souboru killswitch.sh:
  #!/bin/bash
  t=$(date);
  echo $t > /home/ross/tools/killswitch/test;
  #sudo poweroff -f
 2. Pomocí příkazu chmod nastavíme právo pro spuštění:
  $ chmod +x ./killswitch.sh
 3. Zkontrolujeme práva:
  $ ls -al
  total 12

  drwx------ 2 ross ross 4096 31. led 16.23 .
  drwx------ 5 ross ross 4096 26. led 15.35 ..
  -rwx------ 1 ross ross 100 31. led 16.17 killswitch.sh
 4. Nastavíme klávesovou zkratku, která zavolá náš skript. Toto se může lišit podle prostředí. Toto je příklad pro Gnome: Settings -> Keyboard Shortcuts -> + (úplně dole)
  1. Name: cokoliv
  2. Command: Cesta k našemu skriptu
  3. Shortcut: po kliknutí stiskněte požadovanou klávesovou zkratku
  4. Klikněte na “Add”
 5. Test: stiskněte vybranou klávesovou zkratku. Nově vytvořený soubor test by měl obsahovat aktuální čas. Pokud ne, něco je špatně:)
 6. Upravíme skript pro “ostrý provoz”:
  #!/bin/bash
  #t=$(date;echo $USER);
  #echo $t > /home/ross/tools/killswitch/test;
  sudo poweroff -f
 7. Pro zavolání příkazu sudo poweroff -f jsou potřeba administrátorská práva. To můžeme obejít vložením nasledujícího řádku do souboru /etc/sudoers:
  ross ALL = NOPASSWD: /sbin/poweroff
  (poweroff -f zabrání vyskakování potvrzovacích oken a vypne počítač okamžitě)
 8. Uložíme rozdělanou práci a otestujeme klávesovou zkratku.

 

 Vypnutí po odpojení USB zařízení

 1. Připojíme do USB portu zařízení, které chceme použít jako náš killswitch.
 2. Spustíme monitoring připojení zařízení:
  $ udevadm monitor --property
 3. USB zařízení odpojíme z počítače, v terminalu by se měl zobrazit výpis podobný tomuto:
  (...)
  UDEV [18888.225725] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 (usb)
  ACTION=remove
  DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2
  SUBSYSTEM=usb
  DEVNAME=/dev/bus/usb/001/038
  DEVTYPE=usb_device
  PRODUCT=950/6535/110
  TYPE=0/0/0
  BUSNUM=001
  (...)
 4. V textovém editoru vytvoříme pravidlo pro zařízení (jako root):
  $ sudo vim /etc/udev/rules.d/85-my_killswitch_rule.rules
 5. Do souboru vložíme následující řádek:
  ACTION=="remove", ENV{PRODUCT}=="950/6535/110", RUN+="/root/killswitch.sh"(obsah proměnné ENV{PRODUCT} zkopírujeme z výpisu příkazu udevadm monitor --property)
 6. Aktualizujeme pravidla (root):$ sudo udevadm control --reload-rules
 7. Jako root vytvoříme v textovém editoru skript /root/killswitch.sh s tímto obsahem:
  #!/bin/sh
  t=$(date);
  echo $t > /root/test

  #shutdown now
  (pozor, skript bude se spouštět pod uživatelem root! Pokud by se někdo dostal k tomuto skriptu, mohl by ho upravit a získat administrátorská práva. Proto musí být pro “běžného” uživatele nedostupný pro zápis.)
 8. Přidáme atribut pro  spuštění
  # chmod +x /root/killswitch.sh
 9. Otestujeme.
 10. Ve skriptu odkomentujeme poslední řadek (vymazáním #).
 11. Připraveno k ostrému testu.

Milan

Jmenuji se Milan Půlkrábek, pamatuji si počítače bez internetu, Internet bez Google a mobilní komunikaci bez šifrování. Mám za sebou více než dvacet let profesionální praxe v IT, přednáším a píšu články o IT bezpečnosti, kryptoměnách a nových technologiích. Od roku 2014 jsem součástí nezikové organizace Paralelní Polis v Praze.